6-mesečni program mentorske podrške za socijalna preduzeća koji implementiraju Fondacija Hajnrih-Bel i Smart kolektiv uspešno je završen.

U završnoj fazi programa, stručnjaci iz oblasti strateških komunikacija, zagovaranja i prikupljanja sredstava pružili su podršku organizacijama u poboljšanju i sprovođenju njihovih aktivnosti u ovim oblastima.

Mentorski planovi su kreirani sa svakim preduzećem posebno, kako bi bili fokusirani na specifične potrebe i moguća unapređenja koja će mu pružiti trenutne rezultate u komunikaciji i poslovnoj praksi. Socijalna preduzeća koja su učestvovala u mentorskim programima podrške su: Kreativni studio KvArt, Udruženje Herc, Konjički klub Aranđelovac i Udruženje Evo Ruka.

Tokom maja i juna, organizovan je niz treninga za socijalna preduzeća, tokom kojih je mentorska podrška dodeljena organizacijama sa najvećim potencijalom za razvoj.

Projekat je realizovan sa ciljem poboljšanja kapaciteta organizacija civilnog društva i socijalnih preduzeća za stratešku komunikaciju uz pomoć edukativnih radionica i programa stručnog mentorstva, kako bi ih učinili što održivijim, inovativnijim i efikasnijim u realizaciji njihove društvene misije.