Na osmoj tradicionalnoj konferenciji o društveno odgovornom poslovanju, CSR Forumu, kompanije članice još jednom su izrazile svoju posvećenost održivom razvoju i odgovornom poslovanju.

„Broj kompanija u Srbiji koje integrišu CSR principe u strategiju poslovanja i razvijaju strateške CSR programe je iz godine u godinu sve veći. Kompanije su posvećene i ispunjenju Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija i u svoje aktivnosti uključuju one koje se tiču ispunjenja ciljeva: kvalitetnog obrazovanja, dobrog zdravlja i blagostanja za sve, inkluzivnog i održivog ekonomskog rasta, rodne ravnopravnosti i okončanja gladi i siromaštva.“

Neven Marinović, Izvršni direktor, Forum za odgovorno poslovanje

Na konferenciji je istaknuto i da mediji treba da budu otvoreniji za praćenje društveno odgovornih inicijativa kompanija, kako bi doprineli širenju dobrih korporativnih praksi u Srbiji.

Primer praksi društveno odgovornog poslovanja u Holandiji srpskoj publici predstavila je Bernedine Bos iz CSR Holandija, poručivši da su transformativni biznis modeli budućnost u društveno odgovornom poslovanju, te da je uključivanje održivih principa u lanac nabavke kompanije veoma značajan za njihov dalji razvoj. Odgovornost u lancu nabavke bila je i tema jednog od panela konferencije, gde su srpske kompanije predstavile svoje prakse u ovom polju i pokazale značajan napredak i unapređenje u procesima koji su sve više inkluzivni ka malim i socijalnim preduzećima.

Kompanije u Srbiji posvećene su stvaranju programa radi pospešivanja zapošljivosti mladih i samo u toku prošle godine članice Foruma kreirale su 3706 novih prilika za prakse, obuke i treninge mladih koji su im pomogli u razvijanju veština i kompetitivnosti na tržištu rada. Anna Mamalaki iz kompanije Titan Cement predstavila je programe podrške velike evropske kompanije, ali i ciljeve evropske inicijative Pakt za mlade, čiji je Forum za odgovorno poslovanje nacionalni partner za Srbiju.

Na konferenciji je predstavljena i publikacija Preporuke za unapre­đenje Zakona o zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom, kao i primeri dobre prakse kompanija u ovom domenu.

Partneri konferencije: CRH Srbija, Delhaize Srbija, Societe Generale Srbija, Vojvođanska banka. Prijatelji konferencije: Atlantic grupa za Srbiju i Coca-Cola HBC Srbija. Konferenciju su podržali: Delegacija EU u Srbiji, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom i Ambasada kraljevine Holandije u Srbiji.