Na nedavnom gostujućem predavanju na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, Neven Marinović, direktor Smart kolektiva i Foruma za odgovorno poslovanje, predstavio je ključne koncepte društveno odgovornog poslovanja, sa posebnim fokusom na ESG faktore u kontekstu tržišta i komunikacije. Predavanje je održano 18. januara, u okviru predmeta Društveno odgovorni marketing, na poziv prof. Tamare Vlastelice.  

Studenti master studija su imali priliku da se upoznaju s najnovijim trendovima i aktuelnim rešenjima u domenu društveno odgovornog poslovanja, sa posebnim akcentom na ESG/SDG faktore koje kompanije sve više uzimaju u obzir pri upravljanju svojim poslovanjem, a investitori prilikom donošenja odluka o ulaganju. Zašto su ovi faktori ključni za savremeno poslovanje, na koji način se primenjuju, ali i koje specifične izazove predstavljaju za komunikaciju, bili su neki od segmenata ovog predavanja. Studenti su imali priliku da čuju o napretku integracije ciljeva održivog razvoja (SDG) i praksi u pogledu životne sredine, društvene odgovornosti i savesnog korporativnog upravljanja (ESG) u biznis, uzimajući u obzir nacionalni kontekst i uticaj politika Evropske unije, kao i da identifikuju trenutni i predstojeći uticaj nacionalnih politika i propisa koji imaju za cilj da podstaknu održivi razvoj.

Poseban deo predavanja je bio posvećen predstavljanju Platforme Održivi razvoj za sve, koja podstiče inkluzivan dijalog među različitim nevladinim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporacija, akademskih i istraživačkih institucija, medijskih kuća i građana, s ciljem usklađivanja razvojnih ciljeva Srbije sa ciljevima utvrđenim u Agendi 2030 za održivi razvoj.