Na nedavnom gostujućem predavanju na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, Neven Marinović, direktor Smart kolektiva i Foruma za odgovorno poslovanje, predstavio je ključne koncepte društveno odgovornog poslovanja, sa posebnim fokusom na ESG faktore u kontekstu tržišta i komunikacije. Predavanje je održano 18. januara, u okviru predmeta Društveno odgovorni marketing, na poziv prof. Tamare Vlastelice.  

Studenti master studija su imali priliku da se upoznaju s najnovijim trendovima i aktuelnim rešenjima u domenu društveno odgovornog poslovanja, sa posebnim akcentom na ESG faktore koje kompanije sve više uzimaju u obzir pri upravljanju svojim poslovanjem, a investitori prilikom donošenja odluka o ulaganju. Zašto su ovi faktori ključni za savremeno poslovanje, na koji način se primenjuju, ali i koje specifične izazove predstavljaju za komunikaciju, bili su neki od segmenata ovog predavanja. 

Poseban deo predavanja bio je posvećen preduzetništvu, pružajući studentima praktične savete za pokretanje uspešnog biznisa koji je održiv i konkurentan na tržištu.