Smart kolektiv i Forum za odgovorno poslovanjeuz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), organizovali su godišnju konferenciju posvećenu temi socijalnog preduzetništva – Forum socijalnih inovacija 2019. Događaj je organizovan u Muzeju nauke i tehnologije u Beogradu, okupivši preko 160 učesnika iz Srbije, regiona CIE i šire Evrope.

Forum socijalnih inovacija je godišnji događaj koji nudi uvid u trendove i najnovija dostignuća u vezi sa socijalnim preduzetništvom, socijalnim uticajem, održivošću civilnog sektora, pripremljenosti za investicije, socijalnim finansiranjem, impact investiranjem, međusektorskim partnerstvima i drugim mehanizmima podrške socijalnim preduzećima u Srbiji i CIE regionu. Ove godine, SIF je bio fokusiran na odavanje priznanja socijalnim preduzetnicima i organizacijama koje su razvile uticajne i održive modele u promovisanju inkluzivnog rasta širom jugoistočne Evrope.

U svetlu nedavnih izbora za Evropski parlament, izvršna direktorica EUCLID mreže, Suzanne Wisse-Huiskes, predstavila je razvoj socijalnih inovacija na evropskom nivou u proteklih 5 godina, kao i zahtev novim parlamentarnim predstavnicima da podrže 7 prioriteta u daljem radu za dalji razvoj socijalnog preduzetništva u EU, među kojima su: veća vidljivost socijalnih preduzeća, poboljšanje regulativnog okvira, pristup finansijama, društveno odgovorna javna nabavka, merenje uticaja, unapređenje obrazovnog sistema i podrška posredničkim organizacijama. Kroz razne interaktivne diskusije i prezentacije, 43 govornika su predstavili održive i uspešne modele socijalnih inovacija u regionu jugoistočne Evrope u oblastima zelene ekonomije, poljoprivrede, inkluzije i zapošljavanja mladih. Veliki broj učesnika konferencije iz regiona osvrnuo se na napredak koji je postignut od potpisivanja Deklaracije o socijalnom preduzetništvu pre pet godina, kada je preko 500 organizacija definisalo i potpisalo ključne preporuke i ciljeve za razvoj socijalnog preduzetništva u regionu.

SIF2019 je organizovan u okviru Projekta za unapređenje okvira za davanje koji finansira USAID, a koji sprovodi Koalicija za dobročinstvo predvođena Fondacijom Ana i Vlade Divac. Ostali članovi Koalicije su Trag fondacija, Katalist Balkan, Smart kolektiv, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbije. Partneri na konferenciji bili su Euclid Netvork i Social Impact Avard Serbia.