Predstavnik Smart kolektiva učestvovao je na Treningu upravljanja socijalnim uticajem organizacije EVPA, koji je organizovan u Briselu. Deo ovog treninga održao je Džeremi Nikols, izvršni direktor organizacije Social Value UK, koji je istakao važnost merenja uticaja za Venture Philantropy (VP)/Sektor socijalnih investicija (SI), te mogućnosti i praktične načine za pravilno merenje uticaja.

Dvodnevna obuka EVPA-e stvorena je sa ciljem da učesnike upozna sa osnovama merenja i upravljanja socijalnim uticajima, obezbedii im konkretnu ekspertizu u korišćenju odgovarajućih alata, kao i da pomogne organizacijama/investitorima da se bolje orijentišu u segmentu upravljanja uticajem. Zasnovan je na Evropskom standardu za merenje socijalnog uticaja, namenjenom socijalnim preduzećima, kao i javnim i privatnim donatorima socijalnih preduzeća širom Evrope.

Merenje socijalnog uticaja je osnovni deo rada svakog socijalnog investitora, koji bi trebalo da mere uticaj koji ostvaruju kako bi bolje iskoristili svoje resurse.