Neven Marinović, direktor Smart Kolektiva, bio je panelista i moderator na konferenciji „Impact in the Neighbourhood“ koja je održana od 28. do 29. juna u Tbilisiju (Gruzija), u organizaciji EVPA mreže. Tema konferencije bila je kreiranje pozitivnog uticaja sa istočnim partnerima Evropske unije.  

Prvog dana konferencije, Marinović  je aktivno je učestvovao u panel diskusiji o investicionim fondovima sa društvenim uticajem, gde je predstavio Smart Impakt Fond. Panelisti, uključujući Silke Horák (Tilia Impact Ventures, Češka), Ioana Samoil (Nesst) i Luciano Balbo (Oltre Impact, Italija), podelili su svoje uvide o izazovima i mogućnostima s kojima su se suočili pri uspostavljanju investicionih fondova sa društvenim uticajem. Nakon prezentacija, usledila je interaktivna sesija, gde je publika aktivno učestvovala postavljajući pitanja o strukturi fondova, finansijskim proizvodima, izvorima finansiranja i drugim temama. Publiku su činili predstavnici različitih organizacija i zemalja, uključujući Ukrajinu, Armeniju, Gruziju, Azerbejdžan, Moldaviju, Palestinu, Jordan, Liban, Egipat, Tunis, Alžir i Maroko. 

Istog dana, direktor Smart kolektiva moderirao je panel sesiju pod nazivom „Učini ili odustani? Investiranje u pozitivan društveni uticaj u situacijama političke i ekonomske nestabilnosti.“ Tokom diskusije, Gevorg Poghosyan (Impact Hub Yerevan) istakao je značajan zaključak: „Socijalna preduzeća ne smeju samo da odustanu. Ona imaju zajednicu koja se oslanja na njih. U stvari, socijalna preduzeća često postaju jača i hrabrija u nestabilnim situacijama. Postaju i vidljivija. Krizne situacije pokazuju i dokazuju važnost socijalnih preduzeća.“ Na panelu su takođe učestvovali i Besan Abu-Joudeha (BuildPalestine), Anne Gulevska-Chernysh (Ukrainian Social Venture Fund) i Ane Akhlouri (MMRH). 

Marinović je bio jedan od panelista na sesiji pod nazivom „Investiranje u pozitivan društveni uticaj: podsticanje pionira!“ koja se održala drugog dana konferencije. Ova diskusija pružila je platformu pionirima investiranja u društveni uticaj u njihovim zemljama da podele vredne naučene lekcije i razmene uvide sa publikom. Ovaj značajni panel takođe je ugostio Alenu Kalibabu (Ukrainian Social Venture Fund), Kristine Kandelaki (Actio Impact Fund Georgia), Olgu Maksimovu (VIA Fund Armenia) i Liju Tabatadze (Social Enterprise Babale), dok je moderator bio Martijn Blom (EVPA). 

Događaj je okupio 150 ljudi iz celog sveta koji su posvećeni pozitivnom uticaju na društvo kako bi podelili svoja iskustva. Program je uzeo u obzir različite perspektive i obuhvatio uticajne poslovne subjekte, javne vlasti, partnere Impact Together! i iskusne evropske igrače u ekosistemima sa pozitivnim društvenim uticajem.  Predstaviljene su najbolje prakse i naučene lekcije iz preko 25 zemalja, uključujući Ukrajinu, Palestinu, Alžir, Tunis, Liban, Egipat, Srbiju, Jermeniju, Gruziju, Azerbejdžan, Moldaviju i mnoge druge. 

Tokom dva dana koja su bila posvećena izgradnji socijalnog preduzetništva putem investiranja sa društvenim uticajem, učesnici događaja imali su priliku da uče, da se međusobno povežu i povećaju pozitivan društveni uticaj zajedno sa pionirima i liderima preduzetništva s impaktom u Centralnoj i Istočnoj Evropi, Bliskom istoku i u severnoj Africi (MENA regionu). Ovaj događaj je još jedan pokazatelj kako Evropa i evropski partneri mogu zajedno da rade na razvoju socijalnog preduzetništva i van okvira EU, u pomenutim zemljama, MENA regionu, a nadamo se uskoro i na Balkanu.