Neven Marinović, direktor Smart Kolektiva, bio je jedan od učesnika na radionici organizovanoj u okviru “Programa EU za zapošljavanje i socijalne inovacije – EaSI (2014-2020) – Akcije za povećanje potražnje i ponuditi stranu finansijskog tržišta za socijalna preduzeća”.

Primarni fokus radionice bila je tema socijalnih finansija, kao nastavak radionice koja je održana u Barseloni. Učesnicima su predstavljena tri instrumenta impact investicija: Investicije u ili uz finansijske posrednike povezane sa inkubatorima i/ili akceleratorima, koji pružaju usluge razvoja, Investicije zajedno sa poslovnim anđelima ili ulaganja u BA fondove i Šeme ulaganja po principu uplate na osnovu rezultata/socijalnih uticaja.

U sklopu EaSI programa, Smart kolektiv realizuje “Projekat finansiranja socijalnih preduzeća u Srbiji – izgradnja partnerstava i modela održivog razvoja tržišta socijalnih finansija”, u partnerstvu sa Erste Bank i Oksigen Lab-om. Cilj ovog projekta, koji će biti implementiran tokom 2017. i 2018. godine, je razvoj finansiranja socijalnih preduzeća u Srbiji.