U okviru ovogodišnjeg Foruma socijalnih inovacija, pored regularnog dela konferencije, Smart kolektiv je u saradnji sa partnerskim organizacijama i mrežama, SK je bio domaćin nekoliko dodatnih radionica i sastanaka.

16. maja, održan je regionalni sastanak alumnista Investment Ready Programa koji sprovodi Impact Hub iz Beča. Smart kolektiv je u martu ove godine u saradnji sa Impact Hub-om održao radionicu o impact investiranjukada su dva preduzeća iz Srbije odabrana za učešće u četvoromesečnom Investement Ready Programu. Na sastanku u Beogradu, predstavnici 10 odabranih socijalnih preduzeća iz Srbije, Makedonije i Kosova, pričali su sa međunarodnim i lokalnim ekspertima o finansijskom planiranju i pripremali svoje pitcheve za investitore.

EFSE DF je 16.maja organizovao radionicu za organizacije iz regiona koje podržavaju socijalna preduzeća: ACT Grupa (Hrvatska), Mozaik (BiH), Mladi Info (Makedonija), CEPS (Montenegro), Innovation Center (Kosovo) i Smart kolektiv (Srbija). EFSE DF sarađuje sa priznatim organizacijama za podršku socijalnim preduzećima (partneri EFSE DF) iz jugoistočne Evrope u cilju osnaživanja održivih socijalnih preduzeća u regionu. Ova radionica je dizajnirana sa ciljem da omogući regionalnu razmenu i učenje između partnera EFSE DF u cilju podrške razvoju ekosistema za socijalna preduzeća u regionu. EFSE razvojni fond (EFSE DF) je osnovan 2006. godine kako bi podržao mandat EFSE-a za razvojno finansiranje kako bi se poboljšao dugoročni uticaj investicija EFSE na razvoj i maksimalno povećao pristup finansijama mikro, malim i srednjim preduzećima i domaćinstvima sa niskim prihodima.

Paralelno sa prvim panelom na konferenciji 17.maja, u prostoru kafea Polet u Cetinjskoj, održana je radionica o spremnosti za investiranje u organizaciji Globalne mreže za socijalno preduzetništvo (GSEN). Ova radionica je bila namenjena članovima GSEN mreže koji su dobili priliku da definišu najveće izazove u radu, mehanizme njihovih prevazilaženja kao i da definišu sledeće korake u cilju podrške razvoju regionalnog ekosistema.  GSEN je globalna mreža koja okuplja više od 60 stručnih organizacija koje podržavaju socijalne preduzetnike u ranim fazama razvoja u više od 70 zemalja širom sveta. Osnažuju svoje članice da postanu održivije i efikasnije u pružanju podrške socijalnim preduzetnicima da pokrenu i razvijaju svoja preduzeća.