Direktor Smart kolektiva i Foruma za odgovorno poslovanje, Neven Marinović, održao je 12. aprila gostujuće predavanje na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu na temu “Faktori životne sredine, socijalnih pitanja i upravljanja kao neodvojivi deo strategije uspešnih kompanija – Kratak vodič kroz ESG”.  

Briga o životnoj sredini, društvu i dobrom korporativnom upravljanju postaju suštinski važni za sve kompanije u modernom poslovanju. Ne samo iz razloga što su društveno odgovorno poslovanje, briga o životnoj sredini i očekivanja od kompanija neuporedivo veća, nego zato što sve više postaju deo različitih legislativa, zakona, i procesa usklađenosti. Na predavanju su predstavljene osnove koncepta ESG (Environmental, Social, Governance) principa o kojima se sve više govori, implikacije koje ovaj koncept ima na poslovanje danas, kao i mogućnosti koje se otvaraju za kompanije koje ga strateški integrišu. 

Predavanje je održano u okviru nastavnog predmeta Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine, a prisustvovali su studenti osnovnih i master akademskih studija, kao i pojedinci zainteresovani za ovu temu.