Rezime

Connect Clean Group Roma u saradnji sa Precision Recycling d.o.o. proizvodi granulate od bakra, aluminijuma, mesinga, plastike i otpadnih guma. Otpadni materijal se u potpunosti reciklira i prodaje kompanijama kao sirovina visoke čistoće za ponovnu upotrebu i proizvodnju. U 2022. godini osnovana je Zadruga koja okuplja sakupljače, biznis stručnjake i stručnjake iz oblasti cirkularne ekonomije. Pored naših proizvoda nudimo uslužnu reciklažu sakupljačkim i reciklažnim centrima. Zahvaljujući iskusnom timu i sve većoj potražnji za ovakvim proizvodima postoji veliki potencijal da ovakav model poslovanja postane primer dobre prakse u regionu i šire

Društveni problem i rešenje

Prema podacima Svetske banke 1% ukupne urbane populacije u zemljama u tranziciji, preživljava sakupljajući sirovine iz otpada, što je najmanje 15 miliona lica. Mnogi od njih pripadaju ranjivim grupama među kojima se nalaze članovi romske zajednice u Srbiji. Preko 70% Roma je trajno nezaposleno i kroz ove pokazatelje CCRG na vrhu piramide stavlja u fokus zapošljavanje romskih sakupljača i kreiranje sistema izlaska iz sive ekonomije.

Biznis model

Osnov poslovanja se zasniva na principima obnovljivih resursa. Obojeni metali kao što su bakar, aluminijum i mesing su skupi za kopanje iz prirode. Kroz reciklažu imamo mnogo jeftinije rešenje. Kupci su topionice koje u proizvodnji koriste bakar, aluminijum i mesing. Kroz saradnju sa Precision Recycling postoji mogućnost izvoza na Kanadsko tržište. Primarni fokus u ovom trenutku je pokretanje proizvodnje i uspostavljanje saradnje sa kompanijama radi otkupa sirovine.

Organizacija i tim

Struktura preduzeća je u procesu razvoja, sa tendencijom proširenja.Trenutno glavni tim Zadruge čine 5 osnivača koji pokrivaju sve razvojne strukture.

Plan za dalji razvoj

Rast kompanije može da se osigura kroz dva pravca. Prvi pravac je pozicioniranje na tržištu kao uslužna reciklaža i umanjenje troškova kupovine sirovine. Drugi pravac je direktan otkup sirovine od sakupljača, prerada i prodaja.

Finansije

Potrebna investicija

U ovoj razvojnoj fazi potrebna je investicija u vrednosti od 30.000€ do 50.000€ za kupovinu sirovine. U skladu sa razvojnom fazom tip investicije koji bi najviše odgovarao jesu bespovratna sredstva, pozajmice ili ulazak u vlasništvo.

Više informacija:

Kilino Stojkov

stojkovkilino@gmail.com

+381(0)60 511 92 95

www.prosperitetroma.org