ONAsnaživanje je projekat usmeren na ekonomsko jačanje žena koje su preživele nasilje, ali i onih žena koje pripadaju nekoj od socijalno ugroženih kategorija stanovništva. ONAsnaživanje je inicirao Fond B92, a projekat se sprovodi u partnerstvu sa Smart kolektivom, Gradovima i Centrima za socijalni rad.

Cilj projekta je uvođenje nove usluge ekonomskog osnaživanja žena, koja zajedno sa već postojećom fizičkom i psihološkom pomoći, omogućuje potpuniju podršku ženama. Programom žene dobijaju priliku da ostvare ekonomsku nezavisnost, žive dostojno, uvećaju svoja znanja, unaprede svoje sposobnosti i kapacitete za posao po izboru i budu u prednosti na tržištu rada.

U okviru prvog ciklusa projekta (2013 – 2016) koji je sproveden u Somboru osnovano je socijalno preduzeće Dobra bašta koje se bavi proizvodnjom organske hrane. Prodajom iste ulaže se u edukaciju žena kroz razne vidove treninga, radionica, kurseva itd.  U ovoj fazi projekta oko 50 žena prošlo je program edukacije koji se sastojao od 10 različitih treninga, a između ostalog je uključivao i šestomesečni trening izrade bisnis plana.  Realizovani treninzi su se odnosili na veštinu prezentacije i prodaje, vođenje ličnih finansija, karijernog osnaživanja, ali su uključivali i neke specifične treninge poput treninga iz organske proizvodnje, izrade bio sapuna, dekoracije predmeta u dekupaž i trasfer tehnici, itd.

U okviru novog ciklusa projekta (2017 – 2019) model ekonomskog osnaživanja koji je uspešno realizovan u Somboru, sprovodi se u još dva grada u Srbiji – Sremskoj Mitrovici i Pančevu.

U ovim gradovima osnivaju se  socijalna preduzeća/trening centri u saradnji sa lokalnim centrima za socijalni rad, sigurnim kućama i lokanim ženskim nevladinim organizacijama, koje imaju aktivnu ulogu u pružanju usluga i funkcionisanju novog preduzeća. Pored edukacije, u ovom ciklusu predviđena je i finansijska podrška za najboljih  15 biznis ideja žena sa teritorije Pančeva, Sremske Mitrovice i Sombora. Po završetku treninga iz biznis planiranja, najbolje ženske preduzetničke inicijative biće nagrađene i grantovima za pokretanje tri nova socijalna preduzeća.

Finansijska podrška projektu i poverenje je dato od strane Fonda Ujedinjenih nacija za borbu protiv nasilja prema ženama.