Korak po korak je program koji Smart kolektiv sprovodi u saradnji sa Erste Bankom i Startup Alijansom sa ciljem ekonomskog i socijalnog osnaživanja startap firmi i socijalnih preduzeća kroz različite pakete edukativne, finansijske i mentorske podrške.

Pristup finansijskim sredstvima je jedan od najvećih problema socijalnih preduzeća u Srbiji i „Korak po korak“ predstavlja prvi komercijalni finansijski proizvod za socijalna preduzeća bez obzira na njihovu pravnu formu. Finansijska podrška podrazumeva investicioni kredit sa rokom otplate do 5 godina i kredit za trajna obrtna sredstva sa rokom otplate do 3 godine u dinarima i u evrima.

Edukativna podrška podrazumeva pristup edukativnoj platformi korakpokorak.rs na kojoj se nalazi 9 edukativnih modula. Svaki modul predstavlja jedan segment biznis plana. Cilj ovih modula je da preduzećima pomogne u pisanju biznis plana. Takođe, preduzeća koja dobiju kredit proći će kroz set stručnih radionica koje će im pružiti razna znanja koja će direktno doprineti razvoj i rastu biznisa.

Mentorska podrška podrazumeva da će korisnicima kojima se odobri kredit biti dodeljen biznis mentor na osnovu njihovih potreba koji će ih savetovati u razvoju poslovanja i pomoći im da postave i prate svoje ciljeve razvoja. Kao partner na projektu, mentorsku podršku preduzećima pruža Smart kolektiv. Potencijalni kandidati dobijaju podršku pri apliciranju za kredit i pripremi biznis plana za apliciranje, dok socijalna preduzeća kojima je kredit odobren dobijaju mentorsku podršku tokom perioda od 6 meseci ili godinu dana.

Konkurs je otvoren stalno i do sada je kredit u okviru programa odobren za 4 socijalna preduzeća.