U okviru projekta Podsticanje zapošljavanja mladihNemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) zajedno sa Smart kolektivom sprovodi Program podrške preduzećima koja imaju pozitivan uticaj na mlade. Program podrške je usmeren na pružanje podrške socijalnim preduzećima koja zapošljavaju mlade uzrasta 18-35 godina, zapošljavaju i radno angažuju mlade iz ranjivih grupa ili doprinose zapošljavanju mladih kroz svoje aktivnosti.

Konkurs za učešće u Programu bio je otvoren do 09. oktobra 2017. godine. Nakon zatvaranja konkursa, selekciona komisija je odabrala 30 preduzeća koja najviše odgovaraju postavljenim kriterijumima i koja su ušla u naredni krug selekcije. Odabrana preduzeća su tokom druge polovine oktobra meseca, terenski posetili stručnjaci za poslovanje i socijalno preduzetništvo. Tokom terenske posete stručnjaci su se dodatno upoznati sa poslovanjem, društvenim ciljevima i timom preduzeća.

Nakon obilaska na terenu i dodatnih analiza, odabrano je 21 socijalno preduzeće koje će dobiti stručnu podršku u poslovanju u 2018. godini. Odabrana preduzeća su: Udruženje Naša kuća, Kreativni studio kvART doo, Uradi Zaradi, Međunarodna mreža pomoći – IAN, Koba Yagi – Centar za edukaciju i razvoj, Reflektor teatar, Centar za mame, Kiri123 doo, Caritas Šabac, Agro Iris doo, Vrtlari doo, ZaJedno Subotica, Konjički klub Aranđelovac, Centar za obuku i radno angažovanje mladih Knjaževac, Zaječarska inicijativa, Timočki Omladinski Centar, Ecocetas doo, Nanin recept s juga, Initiative for Social Empowerment doo, Udruženje Omladinski Edukativni Centar, Udruženje  za unapređivanje stanovanja i zapošljavanja Roma „Mahala 1“ Niš.  

Odabrana preduzeća će imati priliku da dobiju dugoročnu stratešku konsultantsku podršku kroz rad sa iskusnim biznis konsultantima i preduzetnicima, uspostave saradnju sa GIZ-om, konkurišu za nabavku opreme, sirovina i drugih osnovnih i obrtnih sredstava, i povežu se sa sličnim preduzećima u Srbiji.