Tokom perioda septembar – decembar 2017. godine, Forum za odgovorno poslovanjeDelhaize Srbija i Smart kolektiv sproveli su projekat “Odgovorno za društvo”. Cilj programa bio je pružanje podrške socijalnim preduzećima da unaprede svoje predstavljanje na tržištu.

Kroz program, 10 odabranih socijalnih preduzeća dobilo je mogućnost da: razvijaju kapacitete za predstavljanje na tržištu, steknu znanje o procedurama za ulazak u lance nabavke kompanija i maloprodajne objekte, prezentuju svoje proizvode/usluge kompaniji uz mogućnost buduće saradnje sa Delhaize Srbija.

10 odabranih socijalnih preduzeća koja su učestvovala u Programu su: Inicijativa za socijalno preduzetništvo – Chrono, Ženski centar Užice – RETEXBio IdeaAgro IrisNaša kućaHercLiceuliceCaritas ŠabacKreativni studio kvART i Vrnjački sapun.

U okviru projekta realizovana je serija treninga za socijalna preduzeća koje su predstavnicima socijalnih preduzeća držali zaposleni u kompaniji Delhaize..

Prvi trening je održan 06. oktobra na temu „Ključ uspešne komunikacije“. Tokom radionice, učesnici su imali priliku da saznaju više o osnovama i elementima asertivne komunikacije, tehnikama izražavanja mišljenja i stavova, tehnikama izražavanja emocija, tehnikama kritike, pravima u komunikaciji.

Drugi trening je održan 08. oktobra i bio je posvećen poslovanja korporacija i upravljanju promenama. Kroz ovaj trening, učesnici su imali priliku da category menadžmenta kompanije saznaju više o maloprodajnim objektima kompanije Delhaize – Tempo, Maxi i Shop&Go i o tome kakve su procedure za ulazak u nabavne lance svakog od njih. Takođe, učesnici su imali priliku da uče o tehnikama prilagođavanja na  promene kako na nivou kompanije tako i na ličnom nivou.

Treći trening je održan 11. oktobra i bio je posvećen veštinama prezentovanja i osnovama marketinga. Učesnici su kroz predavanja i praktične vežbe razvijali svoje veštine prezentovanja. Takođe, imali su priliku da prošire znanja iz oblasti marketinga, segmentacije tržišta i targertiranja ciljnih kupaca, online marketinga, marketinga na  društvenim mrežama i marketinga na prodajnom mestu.

Nakon održanih treninga, predstavnici socijalnih preduzeća su na završnom događaju u okviru projekta svoje proizvode i usluge prezentovali menadžmentu kompanije Delhaize. Cilj prezentovanja bio je uspostavljanje buduće saradnje između kompanije i socijalnih preduzeća, a i odabir jednog socijalnog preduzeća koje će dobiti dugoročnu mentorsku podrška od strane kompanije.

Dvomesečna mentorska podrška i mogućnost da postane zvanični dobavljač kompanije Delhaize Srbija dodeljena je Asocijaciji Retex iz Užica. Osnovna delatnost asocijacije Retex je proizvodnja torbi, igrački i drugih predmeta od recikliranog tekstila, istovremeno pružajući ekonomsku i psihološku podršku ženama iz ugroženih i teško zapošljivih grupa.  Između kompanije i preduzeća je uspostavljena saradnja po kojoj će socijalno preduzeće proizvoditi uniforme koje nose zaposleni u kompaniji Delhaize.