S ciljem da doprinese podizanju svesti, većem razumevanju i većoj zainteresovanosti različitih aktera za socijalno preduzetništvo, Smart kolektiv je razvio trening za upoznavanje sa ovim konceptom, koji na interaktivan način, kroz primere, učesnicima pruža uvid u izazove i potencijale pokretanja socijalnog preduzeća u Srbiji.

Socijalno preduzetnišvo izaziva sve više interesovanja u Srbiji i zemljama u okruženju. Postoji mnogo definicija i različitih shvatanja koncepta socijalnog preduzetništva, uključujući i neka pogrešna razumevanja, koja su se raširila kod nas. Obuke i predavanja ovog tipa često se fokusiraju samo na upoznavanje sa pravnim okvirom i mogućnostima/ograničenjima koja on postavlja, i na prikazima uporednih analiza o stanju socijalnog preduzetništva u drugim zemljama i svetu. Kao organizacija koja direktno radi na osnaživanju socijalnih preduzeća i koja je pokrenula dva uspešna socijalna preduzeća, Smart kolektiv je razvio trening koji na konkretan, jasan, interaktivan način objašava koncept socijalnog preduzetništva kroz primere iz inostranstva, ali i veliki broj primera iz naše zemlje. Na taj način nastojimo da različitim relevatnim akterima približimo potencijale ovog koncepta, i da ih usmerimo da pokrenu sociopreduzetničke inicijative koje mogu doprineti ostvarenju njihovih potreba i ciljeva ili potreba koje postoje u zajednici u kojoj žive i rade.