1. septembar 2016. – Prvi ciklus popunjavanja upitnika CSR Indeksa zvanično je završen 31. avgusta 2016. godine u ponoć. Indeksirane kompanije, koje su dostigle uslov od 70% ispunjenosti kriterijuma, naći će se na listi lidera društveno odgovornog poslovanja CSR Indeksa, nakon evaluacije prijava. Evaluacija će se vršiti tokom meseca oktobra, a konačni rezultati biće objavljeni u novembru.
Ovo je prva ovakva inicijativa u Srbiji. CSR Indeks Srbija je alat kojim se prepoznaju, nagrađuju i promovišu dobre prakse poslovanja u Srbiji koje su u skladu sa principima održivosti, a pokrenuli su ga Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiv uz podršku USAID.