Forum mladih sa invaliditetom (FMI), organizacija koja se bavi unapređenjem kvaliteta života i položaja u društvu osoba sa invaliditetom, pokrenula je veb portal za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Portal zaposljavanje.fmi.rs je onlajn platforma koja pruža podršku pri zapošljavanju kako poslodavcima, tako i osobama sa invaliditetom. Platforma omogućava direktnu komunikaciju između kandidata koji su u potrazi za poslom i poslodavaca koji imaju otvorene pozicije u svojim kompanijama. 

Pored veb portala, FMI takođe je pokrenuo i Mrežu poslodavaca za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kako bi se poslodavcima pružila strateška podrška u aktivnom pristupu dugoročnom i održivom zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Neformalna mreža služi kao mesto okupljanja, savetovanja, informisanja i konsultacija. Pored toga, članovi Mreže koriste usluge koje pruža FMI u procesu zapošljavanja osoba sa invaliditetom, koje se odnose na pretragu web portala, tj. baze kandidata za zapošljavanje, podršku u razumnom prilagođavanju radnog mesta, obuke za zaposlene i konsultativne usluge. 

Smart Kolektiv je jedan od partera Foruma mladih sa invaliditetom na projektu “Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom” koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Ostali partneri na projektu su Karitas Srbije, Fondacija Ana i Vlade Divac i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije. Cilj projekta je ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom i stvaranje jednakog pristupa zapošljavanju na tržištu rada koje je otvoreno, inkluzivno i dostupno osobama sa invaliditetom.