U okviru projekta „GEAR – Green Economy for Advanced Region (Zelena ekonomija za razvoj regiona)“ 18. i 19. maja održan je trening na temu Unapređivanje saradnje između organizacija civilnog društva i lokalne i državne uprave.

Trening je imao za cilj poboljšanje saradnje između organizacija civilnog društva i lokalne i državne uprave u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja, kao i umrežavanje ovih sektora jer je trening bio prilika da sve zainteresovane strane razmene mišljenja o dosadašnjoj saradnji i daju predloge za unapređenje saradnje u budućnosti. Tokom dvodnevne obuke učesnici su imali priliku da saznaju više informacija o modelima saradnje između OCD-a i donosioca odluka kroz kreiranje, primenu i praćenje sprovođenja javnih politika, kao i o primerima dobre i loše prakse kako u regionu tako i u inostranstvu. Budući da je trening okupio više od 40 predstavnika organizacija civilnog društa, lokalne i državne uprave iz Crne Gore, Srbije i BiH prisutni su direktno razmenjivali mišljenja o dobrim i lošim praksama i predlagali nove modele saradnje, a sve u cilju donošenja kvalitetnijih javnih politika i njihove kvalitetnije primene.

Predavač na treningu je bio prof. dr Dragan Golubović iz Novog Sada.

Obuka je deo projekta „GEAR – Green Economy for Advanced Region (Zelena ekonomija za razvoj regiona)“ koji ima za cilj povećanje aktivnosti i uticaja organizacija civilnog društva iz Crne Gore, Srbije, BiH, Severne Makedonije i Albanije u zaštiti životne sredine kroz umrežavanje, jačanje kapaciteta i promovisanje zelene ekonomije.

Projekat se realizuje u partnerstvu sa organizacijama SMART Kolektiv iz Srbije, Centar za razvoj i podršku iz BiH, EKO Svest iz Severne Makedonije, EDEN Centar iz Albanije i Udruženjem Slap iz Hrvatske. Projekat finansira Evropska unija u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima za 2016-2017, a u Crnoj Gori sufinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija.