Zagreb, 14. – 15. februar 2018. – Neven Marinović, direktor Smart kolektiva, učestvovao je na konferenciji Impact 2018, gde je bio jedan od govornika na panelu na kome su razmatrani uticaji socijalnih preduzeća na tradicionalne načine poslovanja.

Konferencija je okupila neke od najistaknutijih stručnjaka iz oblasti društvenog uticaja, kao što je Eva Konczal, menadžer EVPA organizacije u centralnoj i istočnoj Evropi (CEE), koja je predstavila načine na koje neprofitne organizacije, socijalna preduzeća i kompanije mogu kreirati društveni uticaj.

Dok je prvi dan konferencije Impact 2018 bio posvećen društveno odgovornim kompanijama i ulaganjima u društveni uticaj, fokus drugog dana bili su neprofitne organizacije i fondacije. Među govornicima konferencije bili su predstavnici međunarodnih fondova koji ulažu ogromne resurse u društveno korisne projekte sa potencijalom za rast (Investicioni fondovi za socijalni uticaj). Konferenciju su organizovali agencija Brodoto i ACT Grupa.

Kliknite ovde da saznate više o govornicima konferencije.