Lavov, 28. oktobar 2017. – Neven Marinović, direktor Smart kolektiva, bio je jedan od ključnih predavača na Festivalu društvenih komunikacija PLAN B, gde je predstavio koncept socijalnog preduzetništva i misiju Smart Kolektiva u bližem povezivanju biznisa i društva.

Slogan festivala za 2017. godinu je „Turn Falling Into Flying“, gde su inovativni preduzetnici, aktivisti i stručnjaci podelili svoje uvide, znanje i price o uspehu, te o tome kako pretvoriti izazov u priliku primenom nekonvencionalnih ideja i pristupa.

Festival PLAN B okuplja lidere u oblastima social impact-a, kulture i tehnologije, čija je uloga da inspirišu učesnike da naprave svrhovite promene u njihovim životima, kao i društvu u celini.