Oslo, 9 – 10. Novembar 2017. – Neven Marinović, direktor Smart kolektiva, učestvovao je na trinaestoj EVPA godišnjoj konferenciji o društvenom uticaju.

Budući da je organizacija EVPA fokusirana na jačanje vidljivosti i položaja regiona centralne i istočne Evrope (CIE) na globalnoj sceni social impact investicija, u sklopu Konferencije je organizovan poseban događaj pod nazivom CEE Breakfast. Na događaju su čelnici CIE Radne grupe, čiji je Smart kolektiv aktivni član, razgovarali o događajima tokom prethodne godine i pravili planove za naredni period.

Godišnja konferencija EVPA-e u 2018. godini seli se u Varšavu, Poljska. Trenutno, samo 2% ulaganja u filantropiju izdvaja se CIE, dok 67% ide u Zapadnu Evropu. Kroz organizaciju 14. godišnje konferencije u regionu centralne i istočne Evrope, EVPA će nastojati da pošalje drugu poruku u vezi sa regionom, kako bi povećala resurse i dovela nove aktere u ovaj sektor.

Ovogodišnja konferencija okupila je preko 500 evropskih socijalnih investitora, socijalnih preduzeća, korisnika grantova, udruženja za preduzetničku filantropiju, predstavnika biznisa, akademika i kreatora politika iz 45 zemalja.