Smart kolektiv je vodeća organizacija u oblasti društveno odgovornog poslovanja i razvoja socijalnih inovacija u Srbiji. Verujući da biznis treba i može da igra pozitivnu ulogu u društvenom razvoju, Smart kolektiv je posvećen edukaciji, osnaživanju, umrežavanju, podizanju svesti i iniciranju različitih aktivnosti i projekata, koji CSR i socijalno preduzetništvo uspostavljaju kao standardne biznis prakse, doprinoseći na taj način pozitivnim društvenim promenama.

U okviru CSR programa podstičemo kompanije da aktivno doprinose društvenom razvoju i radimo na stalnom unapređenju društveni odgovornih praksi u sve četiri oblasti koje čine stubove društveno odgovornog poslovanja: lokalna zajednica, životna sredina, radno okruženje i tržište. Osnivači smo i koordinatori Foruma za odgovorno poslovanje – mreže vodećih kompanija u Srbiji koje doprinose razvoju zajednice.

Kroz program socijalnih inovacija, kreiramo i podržavamo inovativne i održive pristupe u rešavanju društvenih izazova. Organizacijama, socijalnim preduzećima, zelenim preduzećima i mladim preduzetnicima/cama  pružamo različite vidove podrške – od edukacije i mentorstva, preko promovisanja njihovih inicijativa i povezivanja sa kompanijama, do podrške u razvoju preduzetničkih ideja i pristupa finansiranju.

Smart kolektiv vam nudi:

 • Rad u kreativnom i podsticajnom okruženju;
 • Mogućnost napredovanja i ličnog i profesionalnog razvoja;
 • Saradnju sa inovativnim organizacijama, preduzetnicima, vodećim kompanijama i uglednim domaćim i međunarodnim pojedincima i institucijama.

Naziv pozicije: Programski asistent

Opis posla

 • Učestvuje u realizaciji projektnih aktivnosti u skladu sa projektnim planom i ciljevima, kako bi se obezbedila uspešna realizacija projekata;
 • Administracija i tehnička podrška u pripremi dokumentacije i izveštaja na srpskom i engleskom jeziku na projektima;
 • Logistička podrška u organizaciji radionica, treninga, konferencija i drugih događaja na projektima;
 • Komunikacija na srpskom i engleskom jeziku sa donatorima, partnerima, kompanijama, socijalnim preduzećima, organizacijama civilnog društva, mladim preduzetnicima i drugim zainteresovanim stranama u vezi sa implementacijom projekata i radom Smart kolektiva;
 • Priprema vesti, postova i drugih promotivnih sadržaja na projektima i održavanje websajta;
 • Obilazi socijalna preduzeća i druge partnere na terenu, učestvuje na relevantnim sastancima i konferencijama na nacionalnom i regionalnom nivou;
 • Učestvovanje u osmišljavanju i planiranju budućih aktivnosti;
 • Asistencija na drugim programima Smart kolektiva prema raspoloživosti i potrebi.

Kakve kandidate/kandidatkinje tražimo:

 1. Visoka stručna sprema;
 2. Minimum godinu dana radnog iskustva na projektima u neprofitnom sektoru i/ili poslovnom sektoru;
 3. Zainteresovanost za teme održivog razvoja, društveno odgovornog poslovanja, socijalnih inovacija, socijalnog preduzetništva, zelenog preduzetništva i drugo;
 4. Napredno poznavanje govornog i pisanog engleskog jezika;
 5. Napredno poznavanje rada na računaru, Microsoft office (Word, Excel, Power point), društvene mreže i Internet;
 6. Iskustvo u organizovanju događaja, istaknute organizacione sposobnosti;
 7. Dobre komunikacione i interpersonalne veštine;
 8. Sposobnost rada u timu i individualno;
 9. Aktivan vozač.

Uslovi rada:

 • Sa uspešnim/uspešnom kandidatom/kandidatkinjom zasniva se ugovor o radu sa probnim periodom od tri meseca koji se produžava u zavisnosti od performansa zaposlenog/zaposlene.
 • Puno radno vreme.

Ako težite da doprinosite pozitivnim promenama u društvu, zainteresovani ste  za teme kojima se bavimo, komunikativni, ambiciozni i odgovorni i smatrate da ispunjavate uslove, ohrabrujemo vas da pošaljete CV (maksimum tri strane) i motivaciono pismo (maksimum jedna strana) na office@smartkolektiv.org najkasnije do 4.februara.

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na office@smartkolektiv.org.

 

Nepotpune prijave i prijave koje stignu nakon naznačenog roka neće biti razmatrane. Smart Kolektiv će o rezultatima konkursa obavestiti samo kandidate/kinje koje uđu u uži izbor.