Brisel, 13. jul 2017. – Ovog meseca, EVPA je počela sa promovisanjem najboljih studija slučaja svojih članova iz regiona Centralne i Istočne Evrope (CEE) sa ciljem da predstavi na koji način filantropski poduhvati i socijalne investicije mogu napraviti veliku razliku u regionu. Predstavljene studije slučaja uključuju primer Smart kolektiva i podršku koju je pružio socijalnom preduzeću Optimist. Smart kolektiv je pomogao ovoj organizaciji da poveća svoj društveni uticaj i uveća poslovanje pružanjem stručne podrške u razvoju poslovanja, partnerstvu sa kompanijama, inovativnim mehanizmima prikupljanja sredstava i pristupom finansiranju.

Smart kolektiv se pridružio CEE Radnoj grupi za socijalne investicije, čiji su članovi ključni akteri u regionu koji će u narednih pet godina zajedno raditi na izgradnji pokreta socijalnih investicija, kako bi se podstaklo ulaganje odgovarajućeg kapitala za socijalna preduzeća, istovremeno pripremajući značajniji broj socijalnih preduzeća sa većim društvenim uticajem da prihvate ove investicije. Smart Kolektiv je ponosni član EVPA, prve organizacije koja je predstavila koncepte filantropskog poduhvata i socijalnih investicija u Centralnoj i Istočnoj Evropi (CEE) i donela obećanje održivog pristupa finansiranju društvenih promena u regionu.