14. maj 2016. – Osam studenata odabranih da budu ovogodišnji tim lideri na volonterskoj akciji „Naš Beograd“ stekli su dragocena iskustva iz oblasti event i projektnog menadžmenta. Studenti sa Fakulteta političkih nauka, Saobraćajnog fakulteta, Fakulteta organizacionih nauka, Ekonomskog fakulteta i Pravnog fakulteta, birani su na osnovu svojih prijava i motivacije da učestvuju u akciji.
Pre samog događaja, Smart kolektiv je organizovao više pripremnih sesija sa odabranim studentima, upoznajući ih sa konceptom korporativnog volontiranja i sa radom Foruma za odgovorno poslovanje i Smart kolektiva. Tim lideri su detaljno naučili sve o volonterskoj akciji „Naš Beograd“ i dobili su svoja zaduženja. Tim lideri su rukovodili volonterskim aktivnostima širom grada, uz podršku iskusnih koordinatora iz organizacija GM Optimist i Beogradski festival cveća.