6-7. oktobar 2016. – Neven Marinović, direktor Smart kolektiva, održao je uvodno predavanje o društveno odgovornom poslovanju i značaju saradnje između poslovnog sektora i socijalnih preduzeća na konferenciji DoNow! Lab – Education and Collaboration for Social Innovation in the Danube Region.
Konferencija je organizovana u Beogradu, u okviru inicijative „Prijatelji Dunava“ za unapređenje socijalnog preduzetništva u Dunavskoj regiji, čija je ideja da spoji tri sektora – nevladin, poslovni i javni sektor, promovišući inovativnost i kreativnost kroz međusobnu saradnju, kao i zajednički rad na socijalnim, ekološkim i ekonomskim projektima u regiji sliva reke Dunav. Partneri na projektu su CFT Consulting, Supernatural i Privredna komora Srbije.
Potrebe u Srbiji za ovom vrste privredne aktivnosti su velike, jer blizu 100.000 porodica živi od socijalne pomoći. Neophodna je snažna podrška i zajednička aktivnost poslovne zajednice, nevladinog, javnog i privatnog sektora, kako bi se unapredio položaj socijalnog preduzetništva, istakao je Miroslav Miletić, potpredsednik PKS na otvaranju konferencije.
Glavne teme konferencije bile su društveno odgovorno poslovanje i socijalne inovacije, socijalna ekonomija u regionu Jugoistočne Evrope, i saradnja poslovnog i nevladinog sektora na projektu Supernatural Park. Na skupu su predstavljeni uspešni primeri saradnje poslovnog i nevladinog sektora u domenu društveno odgovornog poslovanja.