8. jul 2017. – Forum civilnog društva u Trstu biće organizovan 11. i 12. jula u okviru 4. Međuvladinog samita zemalja Zapadnog Balkana i EU. Okupiće predstavnike organizacija civilnog društva iz celog regiona, kako bi definisali preporuke i smernice za dalji razvoj takozvanog Berlinskog procesa. Preporuke će biti u skladu sa zaključcima sa prethodnih sastanaka organizovanih u Beču, Parizu, Beogradu, Skoplju i Tirani. Takođe, kao dodatni mehanizam za kreiranje preporuka, biće organizovane onlajn konsultacije. Kroz ove diskusije, organizacije civilnog društva iz celog regiona imaće priliku da se okupe i zajednički razgovaraju o najvažnijim temama koje se tiču budućnosti regiona.

Socijalno preduzetništvo je jedna od tema o kojoj će se razgovarati, kako tokom onlajn konsultacija, tako i na samitu u Trstu. Ova tema će se razmatrati u okviru Grupe za impact ekonomiju i socijalne inovacije, koju predvodi Smart kolektiv. Svrha ove grupe je da definiše ključne preporuke za dalji razvoj socijalnog preduzetništva na Zapadnom Balkanu. Ove preporuke će se dalje razmatrati na samitu u Trstu i biće prezentovane donosiocima politika.

Forum civilnog društva u Trstu predstavlja pokušaj uključivanja šireg civilnog društva u proces donošenja odluka i organizovan je pod okriljem Foruma civilnog društva u okviru samita Zapadnog Balkana. Ovo je zajednička inicijativa Evropskog fonda za Balkan, ERSTE fondacije i Fondacije Fridrih Ebert, u partnerstvu sa Fondacijom Hajnrih Bel.

Pridružite se diskusiji!