Tirana, 1. februar 2019. godine – Neven Marinović, direktor Smart kolektiva i predsednik Euclid mreže, bio je jedan od učesnika uvodnog panela u okviru konferencije Socijalna preduzeća – ka inkluzivnom zakonodavstvu i praksi, koju je organizovala Partners Albanija.

Ova panel sesija donela je komparativni pregled zakonskog okvira i zakonodavnih mera koje se sprovode u cilju jačanja ekosistema socijalnih poduzeća u Europi i svetu. Gospodin Marinović je podelio iskustva i aktuelne aktivnosti u Srbiji u vezi sa ovim pitanjem, i zajedno sa drugim učesnicima razgovarao o mogućnostima za dalji napredak u procesu kreiranja sistemske podrške socijalnim preduzećima u Srbiji, Albaniji i Italiji.

Konferencija je pružila pregled globalnih trendova u praktičnom i pravnom okruženju socijalnih preduzeća i ulaganja u društveni uticaj.

Partners Albanija je nezavisna albanska nevladina organizacija osnovana 2001. godine, koja radi na podršci civilnom društvu i olakšavanju međusektorske saradnje u cilju jačanja demokratskih institucija i unapređenja ekonomskog razvoja.