Brisel, 7. februar 2019. godine – Neven Marinović, direktor Smart kolektiva i predsednik Euklid mreže, učestvovao je na događaju Social finance made accessible, koji je uključivao godišnju (EU) radionicu Euklid mreže za planiranje projekata, nakon koje je usledio Social Finance Café.

Radionica za planiranje projekata bila je odlična prilika za članove Euklid mreže i druge zainteresovane organizacije da, zajedno sa predstavnicima Evropske Komisije, diskutuju i planiraju postojeće (npr. EU3LEADER i SEEDplus), kao i predstojeće programe EU i pozive za prijave , kao što je COSME i Horizon 2020.

Nešto kasnije, gospodin Marinović otvorio je Social Finance Café za organizacije koje se bave podrškom socijalnim preduzećima, tokom kojih su ključni akteri iz Evropske komisije, predstavnici socijalnih investicionih mreža, banke i privatni investitori odgovarali na pitanja o različitim načinima na koje socijalni preduzetnici mogu pristupiti finansiranju i investicijama. Poseban fokus Café-a bio je na predstojećem evropskom budžetu i šta očekivati od programa InvestEU.