Beograd, 9. Jun 2022 – U okviru događaja promocije izveštaja o održivosti, kompanije Coca-Cola HBC Srbija i Bambi uručile su Smart kolektivu priznanje ,,Partnerstvo za održivu budućnost’’. 

Ovo je prvi put da su kompanije dodelile ovu vrstu priznanja, a plaketa je Smart kolektivu uručena za izuzetan i kontinuiran doprinos u promociji održivog poslovanja.  

Priznanje je primio direktor Smart kolektiva, Neven Marinović, koji je tom prilikom izjavio da je ponosan na dugogodišnje partnerstvo Smart kolektiva sa ove dve kompanije. ,,Coca Cola HBC i Bambi su kompanije koje strateški pristupaju temi održivosti. Imali smo priliku da sarađujemo na mnogim društveno odgovornim projektima koje su pokrenuli i razvili, ali takođe i u okviru aktivnosti Foruma za odgovorno poslovanje koje smo zajednički realizovali”, dodao je direktor Smart kolektiva.  

Priznanje je organizaciji uručeno na događaju posvećenom predstavlianju Izveštaja o održivom poslovanju za 2021. godinu, pod nazivom „Budućnost je zajednička odgovornost’’. Ovo je deveti izveštaj kompanije Coca-Cola HBC Srbija, a drugi u nizu u kojem su predstavljeni zajednički rezultati i ciljevi sa kompanijom Bambi, koja je od 2019. deo Coca-Cola HBC. Objavljeni izveštaj o održivom poslovanju usklađen je sa zahtevima najzastupljenije svetske metodologije u toj oblasti – Global Reporting Initiative (GRI) i ispunjava visoke zahteve Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija koji se odnose na Izveštaj o napretku.