Onlajn događaj, 26. novembar – Direktor Smart Kolektiva i predsednik Euclid mreže ( Euclid Network), Neven Marinović, zajedno je sa drugim predstavnicima mreže učestvovao u predstavljanju EN Manifest-a: Social enterprises, pioneers towards a just and  green economy na Evropskom samitu socijalne ekonomije 2020 (European Social Economy Summit 2020).

Ovaj dokument naglašava izuzetno važnu ulogu koju socijalna preduzeća imaju u post COVID 19 ekonomiji. Manifest se sastoji od 15 konkretnih preporuka koje imaju za cilj jačanje sociijalnih preduzeća širom Evrope i njihovih doprinosa zelenoj i fer ekonomiji. Manifest će biti prosleđen i Evropskoj Komisiji kao dokument od značaja za izradu Akcionog plana za socijalnu ekonomiju.

Pogledajte ceo Manifest ovde.

Euclid mreža (Euclid Network) okuplja različite aktere širom Evrope koje podržavaju socijalna preduzeća. Članovi i članice Euclida deo su ekosistem socijalne ekonomije u Evropi: mreže socijalnih preduzeća i organizacija civilnog društva, inkubatori, univerziteti, socijalni investitor itd. Smart Kolektiv član je Euclid mreže od 2011. godine.