Brisel, 8. jul 2016. – Kao nacionalna partnerska organizacija mreže CSR Europe, Smart kolektiv se priključio evropskom projektu Be-happy. Cilj projekta Be-happy je da stvori strukture podrške u obliku evropskih i nacionalnih mreža za učenje za mala i srednja preduzeća (MSP) kroz proces uspostavljanja kvalitetnih programa praksi za mlade.

Ključni ciljevi projekta su da podigne svest o prednostima praksi, poveća broj prilika za odlazak na prakse, unapredi kvalitet praksi i prepozna i ukloni prepreke u oblasti javne politike za angažman u praksama. Ovaj projekat kog vodi CSR Europe će pokriti 12 zemalja direktno, kroz saradnju sa 13 nacionalnih partnera ove mreže. Strateški pravac projekta će podržati stručnost jednog od strateških partnera, Evropske asocijacije za vokacioni trening (EVTA), i jednog od pridruženih partnera, EUROCHAMBRES.