Beograd, 03. oktobar 2019. – Smart kolektiv poziva studente i studentkinje završnih godina fakulteta da se prijave na konkurs za četvoromesečnu radnu praksu, u okviru koje će imati priliku da steknu iskustvo u radu sa digitalnim medijima i komunikacijama. Konkurs je namenjen studentima završnih godina, master studija ili mladim diplomcima iz oblasti novinarstva, komunikacija, marketinga i ostalih srodnih fakulteta. Tražimo kanditate/kinje koji su:
  • sposobni za samostalnu usmenu i pisanu komunikaciju na srpskom i engleskom jeziku;
  • žele da uče i steknu nova znanja i veštine;
  • motivisani da doprinesu misiji naše organizacije.
U okviru prakse, imaćete priliku da se upoznate sa:
  • temama kojima se Smart kolektiv bavi;
  • kreiranjem kampanja na društvenim mrežama;
  • radom na wordpress platformi;
  • kreiranjem i distribucijom sadržaja za website, društvene mreže, newsletter i druge komunikacijske platforme.
Osim prilike za usavršavanje i sticanje radnog iskustva, mladi će dobiti mogućnost saradnje sa najvećim i najodgovornijim kompanijama, socijalnim preduzećima, uglednim domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama. Praksa u Smart kolektivu podrazumeva simboličnu mesečnu novčanu nadoknadu (fiksni iznos) koja je namenjena refundaciji osnovnih troškova (npr. lokalni prevoz), mentorstvo i potvrdu o obavljenoj praksi nakon uspešnog završetka četvoromesečnog programa. Prijava se vrši slanjem CV-a i motivacionog pisma sa naznakom: Prijava za praksu_Digitalni mediji i komunikacija, na e-mail adresu: kancelarija@odgovornoposlovanje.rs. Konkurs je otvoren do 17. oktobra 2019. Smart kolektiv je nezavisna, neprofitna organizacija osnovana 2003. godine u Beogradu. Pionir je promovisanja koncepta društveno odgovornog poslovanja i razvoja socijalnog preduzetništva u Srbiji. Polazeći od ideje povezivanja biznisa i društva, Smart kolektiv nalazi načine da se iskustva i logika biznisa primene u rešavanju društvenih problema, pomaže kompanijama da artikulisano i strateški sarađuju sa zajednicom, a raznim društvenim grupama da zainteresuju poslovni svet za svoje potrebe i inicijative i postanu inovativnije, efikasnije i održivije.