Pariz, 12-14. oktobar 2016. – Direktor Smart kolektiva Neven Marinović učestvovao je na prvom Evropskom pro bono samitu, koji je okupio najbolje pro bono eksperte iz sveta sa korporativnim i javnim partnerima.
Evropski pro bono samit pružio je sjajnu priliku za razmenu znanja između pro bono posredničkih organizacija i praktikanata, kako bi se oblikovao zajednički strateški plan za razvoj pro bono prakse i njenu promociju u Evropi.
Samit je organizovala Globalna pro bono mreža, a koordinisala Pro bono laboratorija. Samit su podržali BMW Fondacija, Grad Pariz, lokalni članovi mreže Passerelles et Compétences, Maison de l’Europe, i Carrefour des Associations Parisiennes.
Globalna pro bono mreža okuplja 42 pro bono posrednika iz 30 zemalja, a Smart kolektiv je u toku procesa postajanja članom ove mreže, koju okuplja BMW Fondacija.