23. mart 2016. – Predstavnici Smart kolektiva održalisu u prostorijama Learning Centra kompanije Coca-Cola Hellenic radionicu na kojoj su zaposlenima predstavljene revidirane Smernice (Guidelines) za izveštavanje o održivosti Globalne inicijative za izveštavanje (Global Reporting Initiative).
Smart kolektiv već 2 godine sarađuje sa kompanijom Coca-Cola Hellenic na pripremi Izveštaja o održivosti prema GRI smernicama. Od ove godine, za sve kompanije koje primenjuju GRI metodologiju obavezna je tranzicija sa G3 na G4 Smernice. Stoga su zaposlenima koji će biti zaduženi za prikupljanje podataka u svojim odeljenjima predstavljjene novine koje G4 verzija Smernica donosi. Pored ovoga, obuhvaćene su teme poput prinicipa izveštavanja, određivanja granica i sadržaja izveštaja, i uključivanja stejkholdera.