9–10. jun 2016. – Smart kolektiv je, zajedno sa Erste Fondacijom, organizovao dvodnevni trening na temu međusektorskih partnerstava i socijalnih inovacija, 9. i 10. juna 2016. godine. Trening je deo regionalnog programa NVO Akademija.

Trening je kreiran sa ciljem da pomogne organizacijama civilnog društva da razviju znanja i veštine u oblastima međusektorskih partnerstava i socijalnih inovacija, koja će im omogućiti da budu održivije u radu. Prvi dan treninga bio je posvećen načinima za postizanje veće održivosti organizacija kao što su socijalno preduzetništvo i inovativniji pristupi fandrejzingu i promociji, dok su tokom drugog dana učesnici imali priliku da razmatraju koncept međusektorskih partnerstava i društveno odgovornog poslovanja.

Učesnicima su predstavljeni teorijski segmenti, primeri dobre prakse, a imali su prilike i da kroz individualni i grupni rad, kao i praktične vežbe, unaprede svoje veštine.

Predavači su bili Neven Marinović, direktor Smart kolektiva, i Ivana Stančić, programska menadžerka u Smart kolektivu. Osim njih, učesnici su imali prilike da razgovaraju i sa predstavnicima socijalnih preduzeća Naša kuća i Liceulice, koji su sa njima podelili svoja iskustva u pokretanju socijalnog preduzeća i uspostavljanju međusektorskih partnerstava, kao i sa predstavnikom Erste banke, koji im je predstavio biznis stranu i dao praktične savete kako da uspostave partnerstva sa firmama i kompanijama.

NVO Akademija je regionalni program Erste Fondacije koji se fokusira na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u skladu sa njihovim individualnim i lokalnim potrebama. Program se sastoji uglavnom od dvodnevnih radionica koje vode visoko kvalifikovani predavači, sa iskustvom u datim oblastima, a Erste Fondacija kroz ovaj program doprinosi društvenom razvoju i na taj način ostvaruje svoju misiju.