Onlajn događaj, 26. maj 2021Programska menadžerka Smart Kolektiva, Ivana Stančić, učestvovala je 26. maja na onlajn panelu u okviru Evropskog samita socijalne ekonomije (EUSES), koji su organizovali Evropska komisija i grad Manhajm.

Panel „Social Entrepreneurship in the Western Balkans: ways to open the fast track to sustainable development“, bio je posvećen istraživanju pristupa podrške i razvoja socijalnih preduzeća u regionu. Fokus interaktivne diskusije bio je na identifikovanju potencijala i potreba zainteresovanih strana u sektoru socijalnog preduzetništva, načina na koji zainteresovane strane Zapadnog Balkana mogu sarađivati kao region u tom pogledu, kao i mogućnosti da sarađuju sa partnerima iz EU na prevazilaženju identifikovanih nedostataka.

Konferencija je okupila javne i privatne aktere, kreatore politika, predstavnike civilnog društva i akademsku zajednicu i bila sjajna prilika za razgovor o tome kako socijalna ekonomija može pomoći u preoblikovanju ekonomija nakon COVID-a, kroz promociju inkluzivnih održivih ekonomskih modela za zelenu i digitalnu tranziciju unutar Evrope.