Hag/Beograd, Decembar, 2021. – Zadovoljstvo nam je da podelimo da se osam partnerskih organizacija uključilo u promociju  prvog izdanja Evropskog istraživanja o socijalnim preduzećima u Srbiji  To su: Fondacija Ana i Vlade Divac, NALED, Trag Fondacija, Privredna komora Srbije, SIA, PULSE, Kaspev, Nova Ekonomija, Most Evropa.

 

Ovo je prvi put da Srbija učestvuje u ovom istraživanju i za sada preduzeća pokazuju veliko interesovanje da učestvuju.  Do 31.1.2021 nastavićemo da prikupljamo podatke od socijalnih preduzeća. Zbog toga još jednom pozivamo sve socijalne preduzetnike/ce da popune anketu: https://bit.li/ESEM2021_SR

 

ESEM istraživanje pruža jedinstvenu priliku da se doprinese i utiče na sledeću generaciju strategija, zakona, politika i finansiranja socijalnih preduzeća. Potrudite se da se vaš glas čuje i založite se za socijalna preduzeća i ciljeve UN za održivi razvoj u Srbiji i na nivou EU! Evropsko istraživanje socijalnih preduzeća (ESEM) koji je pokrenula mreža Euclid, blizu 40 članova alijanse socijalnih preduzeća, partnera i univerziteta, uz podršku Evropske komisije, zatvara jaz u podacima o socijalnim preduzećima u Evropi i informisaće donosioce odluka u politici, vladi, civilnom društvua i privredi o potrebama i preprekama sa kojima se socijalna preduzeća suočavaju na nacionalnom nivou i na nivou EU.