31. mart 2016. – Na sastanku Radne grupe za promociju ciljeva održivog razvoja Globalnog dogovora UN u Srbiji, Milica Mišković, programska menadžerka Foruma za odgovorno poslovanje, predstavila je Akademiju poslovnih veština i CSR Indeks, projekte Smart kolektiva i Foruma za odgovorno poslovanje koji doprinose ostvarenju Globalnih ciljeva za održivi razvoj Ujedinjenih nacija.
Program Akademija poslovnih veština za neprofitne organizacije kreiran je sa ciljem da omogući transfer biznis znanja i veština ka organizacijama i socijalnim preduzećima, i na taj način doprinese povećanju njihove efikasnosti, održivosti i vidljivosti. Ovaj program doprinosi ostvarenju Globalnog cilja 4, jer direktno doprinosi opremanju mladih i odraslih ljudi sa veštinama i znanjima za obavljanje današnjih poslova i razvoj preduzetništva. Akademija se realizuje u organizaciji Foruma za odgovorno poslovanje i Smart kolektiva, uz podršku USAID.
CSR Indeks Srbija je prva nacionalna platforma za procenu društvene odgovornosti kompanija u Srbiji, koji korespondira sa Globalnim ciljem 8, promovišući odgovorno poslovanje kao način za postizanje zdravog ekonomskog rasta zasnovanog na inovativim i inkluzivnim modelima poslovanja.
Radna grupa za promociju Ciljeva održivog razvoja je nastala nakon usvajanja novih Milenijumskih ciljeva razvoja u Njujorku, septembra 2015. godine. Cilj Radne grupe je rad na promociji Ciljeva održivosti, sa posebnim osvrtom na Ciljeve 4, 8, i 13, a koji će važiti u narednih 15 godina.