4–6. april, 2016. – U okviru Smart Akademije održan je specijalizovani trening iz marketinga s ciljem da podrži organizacije civilnog društva i socijalna preduzeća u razvoju marketinških i komunikacijskih strategija s malim budžetom. Učesnici su imali priliku da uče od predavača među kojima su bili Ana Branković, strateški planer, Represent Communications, Marko Milanković, direktor komunikacija, Nelt, Milica Čalija, osnivač brenda zdravih kolača Angels, Sonja Dakić, ko-osnivač preduzeća DajDaj, i Nikoleta Kosovac, koordinator projekta, Liceulice. Učesnici su takođe imali priliku da sa ekspertima razmotre različita pitanja u vezi sa svojim marketinškim aktivnostima, izazovima s kojima se suočavaju, i mogućim strategijama njihovog prevazilaženja.
Sastanak s mentorima o fundraising-u organizovan je za učesnike Smart Akademije 6. aprila. Imali su priliku da predstave svoje trenutne fundraising aktivnosti, sagledaju izazove i dobiju savete od mentora, među kojima su bili Neven Marinović, Forum za odgovorno poslovanje, Veran Matić, Fond B92, Ana Aleksić, Represent Communications, Nathan Koeshall, Katalyst Balkan, i Svetlana Damnjanović, SOS Dečija sela Srbija.