30. mart 2016. – Tokom proteklog perioda, korisnici Smart akademije dobili su oko 12 sati mentorske podrške od eksperata. Tim cenjenih profesionalaca koji je izabran u skladu sa procenom potreba radio je sa OCD i socijalnim preduzećima na razvoju njihovih strategija komunikacije, fandrejzinga i prodaje.
Mentori u ovom procesu su: Bora Miljanović, direktor Represent Communications, Veran Matić, predsednik Upravnog odbora Fonda B92, Nathan Koeshall, direktor Catalyst Balkans, Violeta Jovanović, direktor NALED, Jovan Miljović, LED direktor NALED, Nikola Jovanović, CEO, Knowledge Market, Radovan Kupres, kreativni direktor, Luna\TBWA, i drugi.
OCD, mentorisani u ovom procesu su: ADRA, Udruženje Duga, Belhospice, Centar za integraciju mladih, Dobra bašta, GM Optimist, Izlazak, Tačka komunikacije, Omladinski centar Vega, i Živimo zajedno.
Mentorski sastanci uključili su i eksperte i mentorisane u promišljenu i smislenu diskusiju s fokusom na preduslove koje treba ispuniti kako bi njihove fandrejzing kampanje i biznis ideje uspele. Eksperti i učesnici su pokazali da se dobro dopunjuju, budući da su konkretna znanja i iskustva eksperata davale odgovore na glavne i najhitnije potrebe mentorisanih. Pozitivno okruženje, podsticajne diskusije i veoma pozitivan fidbek od mentorisanih pokazuju da ovaj oblik tehničke podrške sa dobro potkovanim ekspertima može dati sjajne rezultate.