Beograd, 20. novembar 2017. – UniCredit fondacija, UniCredit Banka, Fondacija Ana i Vlade Divac i Smart kolektiv predstavili su pobednike trećeg izdanja konkursa “Ideja za bolje sutra” koji ima za cilj da doprinese razvoju socijalnog preduzetništva, kao i pronalaženju ideja za proizvode i usluge koji mogu da unaprede imidž Srbije u regionu i inostranstvu.U periodu od 6. juna do 18. jula 2017. godine, prijavljeno je preko 130 ideja.

Tokom druge faze, komisija je odabrala 15 finalista koji su predložili najbolje ideje i sa kojima su stručnjaci radili na razvoju biznis plana. Potom je komisija ocenjujući biznis planove, inovativnost ideje i održivost projekta, odabrala pobednike. Sedam najboljih finalista dobija bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 40.000 evra.

Komisija je jednoglasno odlučila da sredstva u iznosu od 35.000 evra dodeli sledećim finalistima: Initiative for social empowerment, Udruženju građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika nasilja nad ženama “Atina”, Udruženju građana “Vunena”, Udruženju za podršku osobama ometenim u razvoju “Naša kuća”, Udruženju za podršku osobama sa psihofizičkim smetnjama “ZaJedno”, Socijalnoj zemljoradničkoj zadruzi “Nova perspektiva” i Udruženju građana “Liceulice”. Nakon toga, zaposleni UniCredit Banke su glasali i odabrali dve organizacije kojima su dodeljena dodatna bespovratna sredstva u iznosu od po 2.500 evra, i to “Našoj kući” i “Atini”.

„I pored činjenice da socijalna ekonomija i socijalna preduzeća dobijaju sve veći značaj i podsticaj u Evropskoj uniji, u Srbiji ova tema i dalje nije dovoljno prepoznata, niti uživa dovoljnu podršku i pored velikog pozitivnog uticaja koji može imati na društvo i ekonomiju. Utoliko je veći značaj i ovog projekta, ali i činjenice da je on rezultat širokog partnerstva između lidera u privatnom sektoru to jest UniCredit Banke, i u neprofitnom sektoru kao što su Divac fondacija i Smart kolektiv. Posebno smo ponosni što ovaj projekat, pored finansijske podrške, koju obezbeđuje UniCredit Fondacija, podrazumeva i dugoročniji rad sa izabranim preduzećima, jer je upravo ovaj vid podrške, pored nedostatka raspoloživih sredstava, mapiran kao prioritet od strane socijalnih preduzeća. Naime, preko 80% preduzeća koja smo anketirali, kaže da su ključni problemi sa kojima se suočavaju u radu, nedostatak sredstava i nedostatak stručne podrške, znanja i mentorstava, tako da ovaj projekat pokušava da odgovori na oba ključna izazova. “

Neven Marinović, direktor Smart kolektiva

„Uspeh ove inicijative, koja nudi konkretne alate za podršku projektima posvećenim integraciji radnih mesta i osnaživanju zajednica, prvenstveno je rezultat saradnje iskusnih partnera kao što su UniCredit Banka, Fondacija Ana i Vlade Divac i Smart Kolektiv. „Ideja za bolje sutra“, sa svoja tri izdanja, doprinela je jačanju ekosistema socijalne ekonomije u Srbiji, podržavajući razvoj nove generacije inovativnih i društveno orijentisanih organizacija i preduzeća kako bismo kreirali snažniju socijalnu ekonomiju unutar zemlje”.

Mauricio Karara, predsednik UniCredit fondacije

„Do sada smo prešli dug put, a izbor najboljih sedam, od preko 130 ideja, nije bio lak zadatak. Ali danas se ne završava naš konkurs. Danas otvaramo novo poglavlje, u okviru kojeg ćemo sa pobednicima podeliti široko znanje i stručnost, ne samo naših partnera, već i zaposlenih naše banke. Zahvaljujući njihovoj podršci, ova socijalna preduzeća će biti spremna da nastave svoj put rast i uspeha, kako na domaćem, tako i međunarodnom tržištu.”

 Čila Ihas, predsednica Izvršnog odbora UniCredit Banke Srbija

„Izuzetno mi je zadovoljstvo što smo i treći put uspešno sproveli konkurs “Ideja za bolje sutra” i što još jednom možemo da se pohvalimo veoma inovativnim idejama naših pobednika. Napomenula bih i da se naš posao danas ne završava jer nastavljamo da pružamo podršku pobedničkim projektima kako bismo obezbedili uspešnu implementaciju ideja i uticali na plasman proizvoda. Ono što ovaj projekat čini posebnim je i to što pomaže preduzećima koja imaju socijalnu komponentu da unaprede svoje poslovanje i izađu na tržište.”

Ana Koešal, direktorka Fondacije Ana i Vlade Divac

U narednoj fazi, u okviru programa mentorstva, koji će trajati do sredine 2018. godine, pobednici će se udružiti sa ekspertima iz Smart kolektiva i zaposlenima UniCredit Banke koji će im obezbediti najvredniju podršku za dalje poslovanje – poznavanje tržišta i ekspertizu finansijskog sektora. Program mentorstva će podržati i Centar za tehničku pomoć Evropskog Fonda za Jugoistočnu Evropu (EFSE DF).