7. oktobar 2016. – U okviru konferencije „Društveno, korisno i održivo“ organizovan je sastanak socijalnih preduzeća sa ministarkom bez portfelja Slavicom Đukić Dejanović, kao i sastanak socijalnih preduzeća na kojem se razgovaralo o budućem radu i razvoju SENS mreže.
Cilj sastanka sa Slavicom Đukić Dejanović bio je upoznavanje ministarke bez portfelja za socijalnim preduzetnicima u Srbiji, kako bi se stekao bolji uvid u mere koje bi mogle da podstaknu i osnaže dalji razvoj socijalnih preduzeća u Srbiji. Predstavnici 20-tak socijalnih preduzeća predstavili su svoje aktivnosti, društvene probleme koje rešavaju, iskustva koja imaju u radu i dali predloge za podršku od strane države.
U drugom delu konferencije predstavljen je Vodič za socijalna preduzeća, koji je razvio Evropski pokret u Srbiji, a koji vodi socijalna preduzeća kroz aktuelni pravni okvir za osnivanje, upravljanje i razvoj aktivnosti socijalnih preduzeća.
Glavni deo konferencije bio je sastanak socijalnih preduzeća na temu umrežavanja i razvoja mreže socijalnih preduzeća Srbije. Kroz rad u grupama i zajedničke diskusije, razgovaralo se na teme upravljanja mrežom, finansijske održivosti mreže, ciljeva i aktivnosti mreže. Podršku učesnicima u procesu strateške orijentacije pružili su Teo Petričević iz Act grupe (Čakovec, Hrvatska), koji je podelio svoja znanja i iskustva dobre prakse iz okruženja, i Natalija Bratuljević, koja je facilitirala radionicu.
Konferenciju je organizovao Evropski pokret u Srbiji, u saradnji sa Inicijativom za razvoj i saradnju – IDC, Trag Fondacijom, SeConS – Grupom za razvojnu inicijativu i Smart Kolektivom, uz podršku Hajnrih Bel Fondacije.