6. jul 2016. – Danas je u prostorijama Smart kolektiva održan konsultativni sastanak sa predstavnicima malih i srednjih preduzeća (MSP) koji su se prijavili za CSR Indeks. Predstavnici MSP iz različitih delova Srbije imali su priliku da razgovaraju o procesu indeksiranja, kao i da razjasne sve nedoumice vezane za proces.
CSR Indeks Srbija je prva nacionalna platforma za procenu društvene odgovornosti kompanija u Srbiji, a pokrenule su ga Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiv uz podršku USAID.