24. jun 2016. – Održan je novi redovni sastanak Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva. Sa predstavnicima članica iz organizacija Evropski pokret u Srbiji, Inicijativa za razvoj i saradnju, Grupa 484, SeCons, i Trag Fondacije, razgovarali smo o ključnim strateškim ciljevima u 2016. godini i aktivnostima Koalicije.
Među ključnim pitanjima bili su stav članica i Koalicije prema novom nacrtu Zakona o socijalnom preduzetništvu i odredbama nacrta Građanskog zakonika koje se odnose na udruženja, zadužbine i fondacije, kao i dalji koraci u razvoju povoljnijeg okruženja i strategije za razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji. Dogovoreno je i da se u toku godine organizuje zajednički sastanak sa svim članicama SENS mreže – mreže Socijalne ekonomije Srbije – i da se članice SENS-a direktnije uključe u aktivnosti Koalicije.
Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva je mreža organizacija posvećenih unapređenju i razvoju socijalnog preduzetništva u srbiji.
Misija Koalicije je da udruživanjem kapaciteta i resursa članice zajednički rade na stvaranju stimulativnog okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva i podizanju svesti ključnih aktera o značaju ovog koncepta za ekonomski napredak i održivi razvoj društva u celini, kako bi se ustanovili odgovarajući zakonski okviri i održivi mehanizmi finansiranja socijalnih preduzeća.