Novi Pazar, 19.april, 2018. – Neven Marinović, direktor Smart kolektiva, bio je jedan od govornika na Sajmu socijalnih preduzeća, čiji je cilj bio da građanima Novog Pazara predstavi 20 primera socijalnih preduzeća, kao i sam koncept socijalnog preduzetništva na kreativan način.

Kroz panel diskusije i interaktivnu predstavu Reflektor teatra, koji je i sam primer socijalnog preduzetništva, učesnici su imali prilike da se upoznaju sa zakonskim okvirom, razvojnim mogućnostima i oblastima u kojima se može razvijati socijalno preduzetništvo.

Kao deo projekta Novi Pazar – Novi poslovi, koji podržava nemačka organizacije za međunarodnu saradnju – GIZ, Inicijativa za razvoj i saradnju – IDC je u saradnji sa Gradom Novim Pazarom i Regionalnom Razvojnom Agencijom Sandžaka – SEDA organizovala Sajam socijalnog preduzetništva.