Brisel, 23. novembar 2017. – Prvi evropski samit biznis sektora i obrazovnih institucija (First European Business-Education Summit) koji se održao u Briselu, bila je prilika da se razmotre dostignuća inicijative Pakt za mlade i istraženi novi načini kako bi se pospešila zapošljivost mladih u narednim godinama.

„Partneri evropskog Pakta za mlade stvorili su više od 23.000 partnerstava između biznis sektora i obrazovnih institucija i kreirali više od 160.000 novih prilika za prakse, obuke ili prvo zaposlenje za mlade. Širom Evrope, partneri Pakta za mlade praktičnim primerima pokazuju kako preduzeća sarađuju sa školama i univerzitetima – u korist studenata u različitim fazama njihovog obrazovanja, nastavnika, zaposlenih, ali i u korist poslovanja datih kompanija. Povezujući ključne zainteresovane strane, Pakt je delovao kao inkubator za nove, evropske projekte saradnje. Nadamo se da će vas ovaj pakt dodatno inspirisati i podržati da se strateški angažujete u poslovno-obrazovnim partnerstvima. Naš cilj je jasan: Bolje pripremiti mlade za uključivanje na tržište tako što će partnerstva između biznis sektora i obrazovnih institucija postati nova norma u Evropi.“

Marianne Thyssen, Komesarka za zapošljavanje, socijalna pitanja, veštine i mobilnost radne snage Evropske komisije

Etienne Davignon, predsednik CSR Europe, evropske poslovne mreže za društveno odgovorno poslovanje

Projekat Evropski Pakt za mlade započet je u novembru 2015. godine, od strane CSR Europe i predstavlja apel biznis sektoru, socijalnim partnerima, obrazovnim institucijama i drugim zainteresovanim stranama da razviju i konsoliduju partnerstva u cilju podrške zapošljavanju i socijalnoj inkluziji mladih. Ambiciozni cilj Pakta bio je bio stvoriti 10.000 kvalitetnih partnerstava za poslovno obrazovanje, koji su nadmašeni impresivnim rezultatima: tokom dve godine formirano je 23.000 poslovnih partnerstava i 160.000 novih mogućnosti za mlade koji su uticali na 5,2 miliona učenika.

Skupu od 650 učesnika i 50 izvršnih direktora kompanija posvećenih stvaranju kulture partnerstva između biznis sektora i obrazovnih institucija u Evropi, pridružio se i Predsednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani.