Direktor Smart kolektiva, Neven Marinović, učestvovao je na Međunarodnoj konferenciji Torino Process International 2017, u organizaciji Evropske fondacije za obuku. Fokus Konferencije bio je na budućnosti razvoja veština, stručnog obrazovanja i obuke (VET sistem), kao i sistema tržišta rada, uz naglasak na potrebi za sistemima obrazovanja i obuke, i to radi upućivanja u promenljive veštine, kako bi se osiguralo da učenici i radnici steknu prilagodljivost koja je potrebna za uspeh u dinamičnom svetu rada.

Gospodin Marinović je predstavio program Akademija poslovnih veština koji sprovode Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiv. Program mobiliše pro bono podršku od strane menadžera i preduzetnika iz privatnog sektora, koji prenose svoje veštine i znanja različitim ciljnim grupama, uključujući studente, predstavnike organizacija civilnog društva i socijalna preduzeća.

Glavni govornik konferencije bila je Marianne Thissen, Evropski komesar za zapošljavanje, socijalna pitanja, veštine i mobilnost radne snage. Konferencija je sadržala veliki broj predavanja ministara obrazovanja, predstavnika univerziteta i drugih relevantnih gostiju. Inspirisana Kopenhagenskim procesom i Izveštajem iz Briža iz 2010. godine, konferencija Torino process predstavlja dvogodišnji pregled VET sistema i politika. Utemeljen na dokazima, ovaj proces sprovodi se u saradnji sa partnerskim zemljama koje su aktivno angažovane prilikom njegovog sprovođenja.