Zlatibor, 19-21. jun 2019. – Predstavnici Smart kolektiva, zajedno sa partnerima u okviru projekta Inicijativa Mladića, prisustvovali su trodnevnom sastanku na Zlatiboru. Ciljevi sastanka bili su evaluacija i diskusija o projektnim i aktivnostima na kampanji realizovanim tokom proteklih šest meseci i planiranje budućih aktivnosti. Glavni deo sastanka je bila evaluacija kampanje ARE YOU OK o mentalnom zdravlju, koju je razvio Smart kolektiv i koju su vodili lokalni partneri u regionu u periodu mart – jun 2019. Tokom narednog perioda, SK će raditi na daljem razvoju kampanje u skladu sa povratnim informacijama prikupljenim od partnera. Drugi važan zadatak u narednom periodu je razvoj edukativne e-platforme za profesore u skladu sa akreditovanim Y priručnikom i metodologijom razvijenom u okviru projekta. Projekat Inicijativa MladićaMuškarci i dečaci kao partneri u promovisanju rodne ravnopravnosti i rešavanju pitanja ekstremizma i nasilja mladih na Zapadnom Balkanu sprovodi se uz podršku OAK fondacije, Austrijske razvojne agencije i CARE Nemačka-Luksemburg, dok su projekat Inicijativa mladića: Promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa II podržali Vlada Švajcarske, OAK Fondacija, Austrijska razvojna agencija i CARE Nemačka-Luksemburg.