Saranda, 25-29. Jun 2018. – Ivana Stančić i Aleksandra Bojović iz Smart kolektiva su učestvovale su na regionalnom sastanku partnera projekta Inicijativa mladića, koji od 2006. godine implementira organizacija CARE International Balkans.

Tokom trodnevnog sastanka u Sarandi, Albanija, partneri na projektu su sumirali postignuća u 2017/2018 i napravili plan aktivnosti za 2017/2018. Jedna od tema o kojima se diskutovalo jeste razvoj nove regionalne kampanje u okviru projekta, koji će i ovog puta kreirati Smart kolektiv u saradnji sa partnerima.

Smart Kolektiv je jedan od partnera projekta od 2008. godine i odgovoran je za razvoj marketinških alata i kampanja koje podržavaju obrazovne aktivnosti i ciljeve projekta. Projekat Muškarci i dečaci kao partneri u promovisanju rodne ravnopravnosti i rešavanju pitanja ekstremizma i nasilja mladih na Zapadnom Balkanu sprovodi se uz podršku OAK fondacije, Austrijske razvojne agencije i CARE Nemačka-Luksemburg, dok su projekat Inicijative mladića: Promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa II podržali Vlada Švajcarske, OAK Fondacija, Austrijska razvojna agencija i CARE Nemačka-Luksemburg.