Beograd, 6 – 10. septembar 2021 – Predstavnici 9 partnerskih organizacija iz regiona Zapadnog Balkana okupili su se kako bi pokrenuli novu fazu projekta Inicijativa mladića (YMI) i razgovarali o novoj strategiji za postizanje zajedničke vizije: stvaranje sigurnog i podsticajnog okruženja za mlade ljudi na Balkanu. 

Kao i tokom prethodnih godina, Smart Kolektiv će nastaviti da razvija  kampanje i kreativne aktivnosti koje podržavaju ključne poruke i vrednosti programa. Koristeći alate za socijalni, društveno odgovoran marketing i participativne metodologije kao što je Desigh Thinking, cilj Smart Kolektiva je da teme kao što su prevencije nasilja, promovisanje rodne ravnopravnosti I zdravih životnih stilova približi mladima širom Balkana, koristeći osvežen vizuelni dizajn prilagođen potrebe mlađih generacija. 

Projekat će sprovoditi CARE International u bliskoj saradnji sa lokalnim partnerima: YMCA, Priština, Kosovo; SIT , Priština, Kosovo; Act for Society, Tirana, Albanija; Institut Perpetuum Mobile, Banja Luka, Bosna i Hercegovina; IPD, Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Youth Power, Mostar, Bosna i Hercegovina; Status M, Zagreb, Hrvatska; Centar E8, Beograd, Srbija; Smart Kolektiv, Beograd, Srbija. Projekti se realizuju uz podršku donatora: Austrijske razvojne agencije, Švajcarske razvojne agencije i Oak fondacije.